Archive for the ‘ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ’ Category

ಇಂದಿನ ಚಹಾ ಎಂದಿನಂತಿಲ್ಲ

ಆಗಷ್ಟ್ 7, 2008

ಇವತ್ತು ಕಳೆದೆರಡು ತಾಸುಗಳಿಂದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಸಂಪಿಗೆಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದ ಹಕೂನ ಮಟಾಟ ಬೇರೆ ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತು.

ದಿನವೂ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕೂತು ನಾನಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎಳಸುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚಹಾ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಇಂದಿನ ಚಹಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.

[” Spirit of the heart, quietness and tranquility — this is what links together the concepts of Zen and Tea” ]

Time Pass, a nonsense

ಜುಲೈ 26, 2008

‘Are u searching for a job?’

‘No,..’

‘ !!  Then how do you do ‘Time Pass’ ? ‘

‘What!?’

Bull Shit. I really don’t understand this word ‘Time Pass’.

Being at home considered as idle or waste. Friends amaze how I do time pass !

In fact I don’t feel 24hr a day is enough.  No kids, no watching TV, still I ran out of time. So many things kept untouched.

I do cooking, surfing, blogging, origami, sketching, copy writing, reading news p’Are u searching for a job?’

‘No,..’

‘ !!  Then how do you do ‘Time Pass’ ? ‘

‘What!?’

Bull Shit. I really don’t understand this word ‘Time Pass’.

Being at home considered as idle or waste. Friends amaze how I do time pass !

In fact I don’t feel 24hr a day is enough.  No kids, no watching TV, still I ran out of time. So many things kept untouched.

I do cooking, surfing, blogging, origami, sketching, copy writing, reading news papers n filmy gossip 😉 ,little time for wondering about my surrounding nature, feeding n watching sparrow……enjoying my tea n every thing I do, Zen.

Most of my time spent on surfing. I love it. My hunger for new things keeps me digging. I have collected so many useful work n hobby related links, the Inspirations. I have learned a lot. Every new search is ‘new’ for me.

I’m living, not wasting. If I’m not earning (money), is it wastage of time? I call it nonsense. Money is not everything. It can’t buy me happiness or Zen. There are many things more than money n ‘career’. It doesn’t mean me denying the value of money.

I feel like this may be because of my experimental nature. I experiment on each and every aspects of Life. Static, stagnate means boring. When change is nature law y we shouldn’t? Same thing, same time, everyday, I hate it. I do it at least 0 .00000000001 sec change. 😀

Life is living, not time pass. There r so many wonders waiting to explore. My 28 yrs are very precious to me. It’s been full of all colors n shades. I never repented on any thing. Whatever comes on my way just faced it. I hv became much broader n strong. I do agree that I’m independent n live for myself, but not selfish. I can attach n detach within a fraction of second. That’s my strength. Not weakness.

It’s a world of shifting between truth n lies. The truth of this moment becomes lie in a second, vice Versa. Some may take years, like earth is sitting on a serpent/turtle.

“Hariva niridu maraLi muladeDe hariyalaagada nirata Eka muKagaami hole“- this is from an autograph by Raju sir, quoting Chittalapers n filmy gossip 😉 ,

little time 4 wondering about my surrounding nature, feeding n watching sparrow……enjoying my tea n every thing I do, Zen.

Most of my time spent on surfing. I love it. My hunger for new things keeps me digging. I have collected so many useful work n hobby related links,the Inspirations. I have learned a lot. Every new search is ‘new’ for me.

I’m living, not wasting. If I’m not earning (money), is it wastage of time? I call it nonsense. Money is not everything. It can’t buy me happiness or Zen. There are many things more than money n ‘career’. It doesn’t mean me denying the value of money.

I feel like this may be because of my experimental nature. I experiment on each and every aspects of Life. Static, stagnate means boring. When change is nature law y we shouldn’t? Same thing, same time, everyday, I hate it. I do it at least 0 .00000000001 sec change. 😀

Life is living, not Time Pass. There r so many wonders waiting to explore. My 28 yrs are very precious to me. It’s been full of all colors n shades. I never repented on any thing. Whatever comes on my way just faced it. I became much broader n strengthen. I do agree that I’m independent n live for myself, but not selfish. I can attach n detach within a fraction of second. That’s my strength. Not weakness.

It’s a world of shifting between truth n lies. The truth of this moment becomes lie in a second, vice Versa. Some may take years, like Earth is sitting on a serpent/turtle.

“Hariva niridu maraLi muladeDe hariyalaagada nirata Eka muKagaami hole“- this is from an autograph by Raju sir, quoting Chittal

moving to an unknown city….

ಜುಲೈ 12, 2008

ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಈಗಲೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ವಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಕ್ಷಣಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೆವು. u ಟರ್ನ್ )

ಮುಂಬೈ ನಕಾಶೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಗಗಳ ಹೆಸರು ಹೊಸದೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಿನಾಕ, ಮಾತುಂಗಾ, ಜುಹು, ದಾದರ್, ಮಾಹಿಮ್, ಬಹುಶಹ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪ್ರಭಾವ

ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಜಾಗಗಳು ಹೊಸದೆನಿಸಲಿಲ್ಲ . ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಂದ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಗಿತ್ತು.ಸಿರಸಿಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಶ್ರ ಪೇಟೆ. ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣು, ಧೂಳು, ಕಸದ ರಾಶಿ, ಕಡುಗಪ್ಪು ನಾಲಾಗಳೂ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಕೆ. ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿನಿ ಮಾದರಿಗಳು. ವಂದು ಕಧೆ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಾಶ್ ಎಣಿಸುವ ಎತ್ತೆತ್ತರದ ಶೋಪಿಂಗ ಮಾಲ್ ಗಳು, ಸಾಲಾಗಿ ಜಡ್ದು ಗಟ್ಟಿದ ಜೋಪದಿಗಳು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳು. ವಳ್ಳೆ ಅವಶೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಗರ