Archive for the ‘ನನ್ ಚಿಂಚಿ’ Category

ಪಂಜರ

ನವೆಂಬರ್ 5, 2008
chinchi_in_his_hand

chinchi_in_his_hand

ಹೇಯ್ ನನಗೂ ಇಣಚಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಅಂದ ! ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರು ಅರ್ಥವಾದಿತೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಇಣಚಿಯ ಕತೆ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಕೊಡು ಅಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ನಾ ಬರೆದದ್ದು ಓದಿ, ಇಣಚಿಯನ್ನು ಸಾಕುವ ಹಂಬಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಣಚಿಗಳು ಪಂಜರ ಸೇರಿದರೆಅಯ್ಯೋ……..!!

ನನಗೊ ಇಣಚಿ ದೊರೆತದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಹೊರಗೆ ಒಗೆದು ಸಾಯಿಸಲು ಮನಸ್ಸಾಗದೇ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದ್ದುಇಣಚಿಯ ಸಲುವಾಗೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಅದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ.

ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗಾವಾಗ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಕಿರುಚುವುದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಏನೂಂತ ನೋಡಿದರೆ ಎದುರು ಮನೆಯ ಭೂಪರು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಲೆಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಜೊಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಖುಷಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು…….. ಏನು ಜನರೋ! ನನಗಂತೂ ಎಲಿಯನ್ ಬಂದು ಇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೊಂದು ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗುದಾರ ಹಾಕಿ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಾನು ಚಿಂಚಿಯನ್ನು ಸಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಸೀನ್ ಕಲೀಗ್ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದಚಿಂಚಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ವಾರಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಂಜೇಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬಿನಿಂದ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಂಚಿಯನ್ನು ಸಾಕಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರು ಪುರಸೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ . ನಾನಾಗ ಈಗೀನ ತರಹವೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. PETA ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ, ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆತ PETAದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೊಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಗಾಯವಾದ ಗೂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಣಚಿ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಚಿಂಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಜೇಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ , ಸಿರಿಲಾಕ್ , ವಿಟಮಿನ್ ಸಿರೆಪ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನೀವಿಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಧ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ.

ಆದರೆ ಚಿಂಚಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.   ವಿಷಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಬಂದು ತಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೆನೆ, ಗೂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲೋ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲೋ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಕಟವಾಗುತಿತ್ತುಆತ ಚಿಂಚಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ…………ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಡೀ ಮನೆಯಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂರಡಿ ಆರಡಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂತರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಗತಿಯೇನುಆಗಾಗಲೇ ಚಿಂಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಮನೆಮೇಟ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದಳು. ಒಂದೇ ಸಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಟ್ಟ ಹಣ ಆಗಾಗಲೇ ಕರಗುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತುಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಸೇರುವ ಜರೂರತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬೀಸಾಡು ಎಂದು…………….. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರಾಗಲಿ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.

ಚಿಂಚಿ, ಉಳಿದವ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜೀವಿ. ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತೀಕ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ?

ಹಬ್ಬದ ದಿಗಿಲಿನ ಸದ್ದು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2008
when_I_got_him

when_I_got_him_7weeks

ಪಾಪದ ಮೈನಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಂತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅದರ ಮರಿಗಳು ಎಂದೋ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬಲ್ಬಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಗುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಇವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಳಿವೆ.

ಇದು ಇದೊಂದರ ಕತೆಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ತರಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಲುಗಳಿವೆ.
ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸದ್ದು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಣಚಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ.

ಆವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಹೊಸ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಶುಭದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತರಗಂಗೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಅದರ ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೂರಿಕೊಂಡು ಒಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ಕಿಟಕಿ ಸರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಂಚಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಗಲೇರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಣಚಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಬಾಲವನ್ನು ನಿಮಿರಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಪಡುತ್ತಿರುವ ದಿಗಿಲು ನೋಡಲಾಗದೆ ಬಾತ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ಗೂಡು) ತಂದಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಎದೆಬಡಿತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಂಚಿ ಇದೆ ರೀತಿ ಆಡಿತು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕ್‌ದಂ ಹೊರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮುದುರಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಅದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಪಟಾಕಿಯ ಸದ್ದಿಗೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನನಗಂತೂ ಅವು ಸ್ವಚ್ಚಂಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು “survival for the fittest ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷದಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವೆನೊ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವು ಮುರುಕಲಿನ, ಬಿರುಕಿನ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಾಳಲು ಕಲಿತಿವೆ.

ಈಗಂತೂ ಹಬ್ಬದ ಸರಣಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಪ್ರತಿ ಅಶೋಕ ಮರದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಿದೆ.
ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ, ದುರ್ಗಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಯಾರು ?? !!

ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ

ಜುಲೈ 26, 2008
chichi_in_my_hand

chichi_in_my_hand

ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಚಿಂಚಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದರು ಅದರ ಪತ್ತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತೊ ಏನೋ, ಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತಾ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಅಬ್ಬಾ ಬಂದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ? ಎಂದು ಮುನಿಸು ತೋರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗೋಡೆಯಿಂದ  ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೇನು ಜಿಗಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಏಲ್ಲಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಛಂಗನೆ ಚಿಂಚಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊ………ಡ್ಡ ಹದ್ದು.

ನಾನು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ನಡೆದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕಿರುಚಿದೆ. ಚಿಂಚಿಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಆ ಹದ್ದು ನನ್ನ ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಹೊರಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿಂಚಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಡುಗುತಿತ್ತು. ಎತ್ತಿ ಎದೆಗೊತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ನಾನು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಭೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಬಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ತಪ್ಪೇನೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಆಹಾರ ಚಿಂಚಿ. ಈ ಚಿಂಚಿಯ ಬದಲು ಹದ್ದಿನ ಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ??  ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂಚಿಯ ತರಹದ ಇತರ ಇಣಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗುವುದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವೆರಡು ಅಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತತಿಗಳು. ನಾನು ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯ ಕಠೋರ.