ಮಹಾ ಆತ್ಮ – ೧

ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲು, ಅದಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೋಲು…….’

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ. ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿವೆ. ನನ್ನ ಪಾಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಿಫ್ಟಿಸಿದ್ದ.

ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರುಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತ“, ಸಂಪುಟ 2, ಅನುವಾದ:ಕೆ. ವಿ. ಶಂಕರಗೌಡ, ಮೂಲ:ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್. ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ (1991). ಅದರ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳು 1947 ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು 61ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಯವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜನ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ.

ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾನವ ವರ್ಗವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ………
ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪತ್ಮನಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು.” – ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: