ಇಷ್ಟ-ಅನಿಷ್ಟ

– ಮುದ್ದು, ಜಾಣ, ಚಿನ್ನು, ರಾಜ, ……………………..

– ರಂ…….., ಸೂ……….., ಬೋ…………, ………..

ಇವೆರಡರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಪರಿಮಿತ

(ಮಂಗಾ, ಕೋತಿ, ……………ಇವು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು !) 😀

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: