ಮಣ್ಣ-ಕಂಪು

ಹೊಯ್ …..ರು,
ಅಕ್ಕೇ…….
……..ಇಲ್ಯೆ………………
……….ಹೌದೇ ?……………
………..ಮಳ್ಳೆಯಾ…….
…………….ಹಾಂಗಾರೆ…………………………ಹೇಳಿ
……………..ಅದ್ದೆಯಾ…………….
…………ಇಲ್ಯಪಾ…………..
ಹಾಂಗನೆ ? …………
…………….ಮಳ್ಳನೆ ?
…………..ಇಶ್ಶಿ ……………….ಇಶ್ಶಿಶ್ಶಿ……..
………..ಆಗಿಕ್ಕೆ……………………..
………..ಅಕ್ಕು…………
ಬತ್ತಿ ಅಕಾ

(ಸೂ.: ಇದನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಿಟ್ಟ(ಇಷ್ಟ) ಪದ ತುಂಬಿ ರಾಗವಾಗಿ ಒದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)

One Response to “ಮಣ್ಣ-ಕಂಪು”

  1. chethan Says:

    ista pada alla kanri adu kasta pada……..

    Like

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: