ಬಯಕೆ

! ಮೋಡಗಳೇ,
ಕರೆದೊಯ್ಯೂವಿರಾ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೃದು ಮಧುರ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಕೇಳುವಿರಾ ನನ್ನದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಯಕೆಯ
ಬೇರೆಯಬೇಕು ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಬೆರೆತು ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ತೇಲಬೇಕು ನೀಲಾಗಸದಲ್ಲಿ
ತೇಲುತ್ತ ಕರಗಬೇಕು ಇಳೆಯ ದಾಹದಲ್ಲಿ
ಕರಗಿ ಮತ್ತೆ ಘನಿಕೃತಳಾಗಬೇಕು ಮುತ್ತ ಹನಿಯಲ್ಲಿ
ಧೋ ಎಂದು ಮುಗಿ ಬಿಳಬೇಕು ಹಸಿದ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ
ಬೀಳುತ್ತ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಸತ್ವವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಗಿದೇಳಬೇಕು ಹಸಿರ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು
ಕರೆದೊಯ್ಯೂವಿರಾ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ?

– written on Feb. 2002

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: